4+n

Аудио домофонната система свързване 4+n ( 4 общи жила и един от всеки до таблото ) е най-разпространена в практиката. Тя дава възможности за интеркомна функция, втора мелодия на позвъняване, за свързване към 2 броя входни табла, стълбищно осветление... чрез избор на съответни домофонна централа, слушалки, допълнително окабеляване и аксесоари. Това е традиционно свързване на аудиодомофонни системи и често може да се постигне съвместимост със системи на други производители. + ниска цена на решението, + добре изпитана и позната схема, лесна и евтина поддръжка, + голям избор на домофонни слушалки, домофонни централи и домофонни табла, - трудно откриване и отстраняване на повреди поради големият брой общи кабели, - голям брой необходими проводници. Фирма МАКСТЕЛ не препоръчва такава система за сгради с повече от 28 абоната!

Артикули 1-20 от 43