MODUM

MODUM
MODUM системите са значително нова разработка на COMMAX, предназначени са за работа в големи жилищни комплекси с множество на брой абонати и входни точки (до 99) или в комбинация с Fine View видеодомофони. Системите използват 8 – проводно магистрално свързване между таблото и видеодомофоните, посредством адресируеми сградни и етажни дистрибутори (разпределители). За предпочитане е ползването на UTP кабел. Максимално отстояние до най –далечния видеодомофон 300м. Вътрешните устройства- видеодомофони или слушалки изискват захранване 220V. Всеки индивидуален MODUM видеодомофон може да се комбинира с етажна камера Commax или да генерира етажно повикване от етажен звънчев бутон. Опции: връзка с портиерска(операторска) стания, управляващ софтуер за контрол на дотъп Secumax, CCTV камери, IP gateway за комуникация и управление от Smart устройтва (Android, iOS).

19 Артикула