Гаранция и замяна

Всички продукти, предлагани от нашия сайт, разполагат с условия за гаранция, съгласно действащото законодателство и търговските политики на производителите.

Продуктите са нови, в оригинална опаковка, и се дистрибутират от МАКСТЕЛ или от оторизирани от производителя доставчици. Ако гаранционната карта на продукта е издадена директно от производителя ще я намерите в кутията с продукта.

Процедура за осигуряване на гаранцията и приемане в сервиз.

1. Приемането в сервизен център:

Дефектните продукти, изпратени към сервиза, трябва да бъдат придружени задължително с гаранционна карта или номер на фактура, които следва да сте получили при покупката на продуктите.

2. Диагностика и поправка:

МАКСТЕЛ поема отговорност да уведоми своите клиенти за диагностиката, поправката, която ще бъде извършена, както и приблизителния срок за въвеждането в експлоатация на продукта до максимум 30 календарни дни от приемането на продукта. Видовете поправителни дейности могат да бъдат: ремонт на продукта, частичното или пълно заменяне, а дори и възвръщането на стойността на продукта при липса на други решения.

3. Връщане на продукт:

След поправка на продукта се изпраща по куриер за сметка на МАКСТЕЛ. Периодът, в който продуктът е бил в нефункционалност, се добавя към съответния период на гаранция. Този интервал се смята от момента на регистрирането в сервизния център до въвеждането на продукта в нормално за експлоатация състояние и писменото потвърждение за вземането на продукта.