GATE VIEW аудио и видео

GATE VIEW аудио и видео
Адресируемите многопостови комбинирани аудио-видео системи са предназначени за инсталация в жилищни сгради с до 99 броя абонати. Видеодомофонните входни табла с вграден кодов и/ или RFID достъп, се съвместяват с видеодомофони от серия Gate View, както и аудио слушалки модел AP-3SG. Системите използват 8 –проводно магистрално свързване между таблото и видеодомофоните. За предпочитане е ползването на UTP кабел. Максимално отстояние 300м. В случай на допълване на системата с портиерска станция CDS-4GS са необходими още 4 проводника до таблото и 2 проводника към общата магистрала. Вътрешните устройства- видеодомофони или слушалки изискват захранване 220V. Всеки индивидуален видеодомофон Gate View може да се комбинира с етажна камера Commax или да генерира етажно повикване от етажен звънчев бутон.

12 Артикула